خبرگزاری فارس - عدم دعوت از اعضای مجمع نمایندگان مازندران در همایش ملی خزر

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - عدم دعوت از اعضای مجمع نمایندگان مازندران در همایش ملی خزر

رئیس مجمع نمایندگان مجلس مازندران گفت: در همایش ملی دریای خزر شهرستان بابلسر دعوت نبودم.

منبع: فارس نیوز