واکنش جامعه پزشکی به صندوق فروش/انتقاد از ترکیب شورای عالی بیمه

۲ سال پیش
واکنش جامعه پزشکی به صندوق فروش/انتقاد از ترکیب شورای عالی بیمه

نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی، گفت: ۸۰ درصد جامعه پزشکی از کارت خوان استفاده می کنند.

منبع: مهر