جاسوسی کارمندان هواوی از مخالفان دو دولت آفریقایی خبرساز شد

۲ سال پیش
جاسوسی کارمندان هواوی از مخالفان دو دولت آفریقایی خبرساز شد

واشنگتن پست گزارشی منتشر کرده و در آن مدعی شده شرکت هواوی به دولت های دو کشور آفریقایی برای جاسوسی از شهروندان معترض کمک کرده...

منبع: دیجیاتو