فرار از شفافیت، تصرف غیرقانونی اموال دولتی است

۲ سال پیش
فرار از شفافیت، تصرف غیرقانونی اموال دولتی است

در قانون بودجه امسال سرانجام موضوع ورود به بودجه شرکت‌ها مطرح شد و متعاقب آن مجلس مصوباتی را تصویب کرد که عملکرد دستگاه‌ها به واسطه آن بیشتر رصد شود. بر اساس بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه ۹۸، سازمان برنامه و بودجه موظف است سامانه اطلاعات یکپارچه شرکت‌های دولتی را ایجاد کند و تا پایان شهریور به مجلس ارائه دهد.

منبع: اقتصاد آنلاین