ابتکار: جریان اصلاحات نیازمند اصلاح روش و بازنگری درونی است

۲ سال پیش
ابتکار: جریان اصلاحات نیازمند اصلاح روش و بازنگری درونی است

معصومه ابتکار گفت: جریان اصلاحات هم مانند هر جریان سیاسی اگر بنا دارد برای مردم محلی از إعراب داشته باشد حتما نیازمند اصلاح روش است.

منبع: خبرآنلاین