خروج جدایی طلبان از عدن؛ پیش نیاز گفتگو با دولت مستعفی یمن

۲ سال پیش
خروج جدایی طلبان از عدن؛ پیش نیاز گفتگو با دولت مستعفی یمن

یک مقام بلندپایه در دولت مستعفی یمن اعلام کرد که خروج نیروهای مورد حمایت امارات از مناطق تحت تصرف خود در جنوب شهر عدن، پیش نیاز هرگونه گفتگو با دولت مستعفی یمن است.

منبع: مهر