خبرگزاری فارس - شش ماه از گام دوم

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - شش ماه از گام دوم

ایران مقتدر امروز اگرچه در اقتصادش آزرده از بی‌تدبیری کسانی است که آمریکا را دشمن نمی‌دانستند و با لجبازی، مردم را به زحمت و پیروزی را به عقب انداختند، ولی همین ایران، مسئله اصلی و حل ناشدنی مستکبرین…

منبع: فارس نیوز