فرانسه:جامعه جهانی درحفظ منافع اقتصادی ایران در برجام مسئول است

۲ سال پیش
فرانسه:جامعه جهانی درحفظ منافع اقتصادی ایران در برجام مسئول است

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه تاکید کرد که حفظ منافع اقتصادی برجام برای ایران تنها بر عهده اروپایی‌ها نیست که همه امضا کنندگان این توافق در این زمینه مسئول هستند.

منبع: اقتصاد آنلاین