رضایت حداد عادل از عملکرد دولت/رایزنی نه دورزدن

۲ سال پیش
رضایت حداد عادل از عملکرد دولت/رایزنی نه دورزدن

در روزهای گذشته وزیر کشور تاکید کرد که دنبال دوزدن یا نادیده گرفتن قانون نیست. کدخدایی هم تاکید کرد شورای نگهبان تسلیم فشارها نمی‌شود. ستاد انتخابات کشور هم اعلام کرد که گزارش ورود نیروهای مسلح به انتخابات را به مردم می دهد.

منبع: ایسنا