نخست وزیر انگلیس تاریخ دقیق خروج از اروپا را اعلام کرد

۲ سال پیش
نخست وزیر انگلیس تاریخ دقیق خروج از اروپا را اعلام کرد

نخست وزیر انگلیس روز چهارشنبه با تاکید بر خروج حتمی این کشور از اتحادیه اروپا، تاریخ دقیق این خروج را اعلام کرد.

منبع: مهر