گزارش نشریه آمریکایی از سردرگمی تیم ترامپ درباره مذاکره با ایران

۲ سال پیش
گزارش نشریه آمریکایی از سردرگمی تیم ترامپ درباره مذاکره با ایران

نشریه دیلی بیست در گزارشی به نقل از مقام‌های اروپایی و آمریکایی نوشت که پیام‌های متناقض دولت ترامپ درباره مذاکره با ایران متحدان واشنگتن را خشمگین، مقام‌های امنیتی آمریکا را سردرگم و حتی شخص ترامپ را ناراضی کرده است.

منبع: اقتصاد آنلاین