خبرگزاری فارس - ۴۱ درصد تسهیلات ارزی مسدود شده صندوق توسعه خارج از قوانین هزینه شده است

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - ۴۱ درصد تسهیلات ارزی مسدود شده صندوق توسعه خارج از قوانین هزینه شده است

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، تاکنون بیش از ۴۱ درصد کل تسهیلات ارزی مسدود شده توسط صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای هزینه شده است.

منبع: فارس نیوز