اگر جنگی رخ دهد، ارتش صهیونیستها را در هم خواهیم شکست

۲ سال پیش
اگر جنگی رخ دهد، ارتش صهیونیستها را در هم خواهیم شکست

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در نواز غزه اعلام کرد: مقاومت و ملت فلسطین در صورتی که ارتش رژیم صهیونیستی جنگی علیه غزه به را بیاندازد، ارتش این رژیم را درهم خواهد شکست.

منبع: مهر