واکنش کنایه‌آمیز زنگنه: آمریکا راست می‌گوید که به نفت خاورمیانه احتیاجی ندارد!- اخبار سیاسی

۲ سال پیش
واکنش کنایه‌آمیز زنگنه: آمریکا راست می‌گوید که به نفت خاورمیانه احتیاجی ندارد!- اخبار سیاسی

وزیر نفت در واکنشی تمسخرآمیز به اظهارات مقامات آمریکایی گفت: آمریکا راست می‌گوید! نفت خاورمیانه به آنها نیاز دارد.

منبع: تسنیم