ایران در دفاع از منافع ملی با کسی شوخی ندارد

۲ سال پیش
ایران در دفاع از منافع ملی با کسی شوخی ندارد

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: ایران مقتدرانه از منافع ملی خود در آب های سرزمینی و هرجا که منافع ملی اقتضا کند دفاع می کند و در این خصوص با کسی شوخی ندارد.

منبع: مهر