خطرات برداشت ازصندوق توسعه/بی‌انضباطی مالی وآینده‌فروشی متوقف شود

۲ سال پیش
خطرات برداشت ازصندوق توسعه/بی‌انضباطی مالی وآینده‌فروشی متوقف شود

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مصوبه سران قوا برای پوشش دهی کسری بودجه، هم خطرناک بوده و هم آینده فروشی محسوب می شود، گفت: دولت باید هزینه های جاری خود را مدیریت کند.

منبع: مهر