نیروهای ژنرال شکست‌ناپذیر در آستانه فتح بزرگ/چرایی اهمیت خانشیخون

۲ سال پیش
نیروهای ژنرال شکست‌ناپذیر در آستانه فتح بزرگ/چرایی اهمیت خانشیخون

نیروهای تحت فرماندهی ژنرال معروف سوری در شمال غرب سوریه به سرعت در حال پیشروی هستند و به دروازه های شهر مهم و راهبردی خان‌شیخون رسیده‌اند و تروریستها در وحشت به سر می برند.

منبع: مهر