جنگ تمام عیار نفتی

۲ سال پیش
جنگ تمام عیار نفتی

‏ایران درگیر یک جنگ تمام‌عیار در برابر یک تروریسم همه‌جانبه اقتصادی است، این نه موضوع عجیبی‌ است و نه تازه. یک هدف این تروریسم اقتصادی افزایش نارضایتی عمومی‌ جامعه &

منبع: شانا