لزوم نمایش مقتدرانه دستاوردهای نظامی ایران به جهان

۲ سال پیش
لزوم نمایش مقتدرانه دستاوردهای نظامی ایران به جهان

مسئول دفتر نمایندگی نیروی دریایی ارتش و به همراه ارشد نظامی نیروی زمینی ارتش از دفتر ایسنای یزد بازدید کردند.

منبع: ایسنا