خبرگزاری فارس - امیری خبر داد: دستور روحانی برای پس گرفتن شکایت از دو نماینده مجلس

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - امیری خبر داد: دستور روحانی برای پس گرفتن شکایت از دو نماینده مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: از نظر شورای عالی امنیت ملی از هیچ نماینده ای شکایت نشده است و این دستور و تاکید صریح رئیس جمهوری است.

منبع: فارس نیوز