وزیر کشور: رایزنی با شورای نگهبان به معنای دور زدن قانون نیست

۲ سال پیش
وزیر کشور: رایزنی با شورای نگهبان به معنای دور زدن قانون نیست

وزیر کشور با اشاره به رایزنی خود با شورای نگهبان در خصوص انتخابات، گفت: این رایزنی به معنای دور زدن قانون یا ایجاد راه میانبر نیست.

منبع: ایسنا