مذاکره راهبرد دشمن برای شکست ایران است

۲ سال پیش
مذاکره راهبرد دشمن برای شکست ایران است

ارومیه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه دشمن از ما تسلیم می خواهد نه عزت گفت: مذاکره فریبی بیش نیست و راهی برای تسلط بیشتر دشمن است.

منبع: مهر