وضعیت ارائه خوابگاه ۵۲ دانشگاه دولتی/ رتبه کنکور موثر در خوابگاه

۲ سال پیش
وضعیت ارائه خوابگاه ۵۲ دانشگاه دولتی/ رتبه کنکور موثر در خوابگاه

وضعیت ارائه خوابگاه در ۵۲ دانشگاه دولتی کشور نشان می دهد که در بیشتر دانشگاه ها خوابگاه خودگردان ارائه می شود و داوطلب باید بخشی از هزینه اسکان خود را پرداخت کند.

منبع: مهر