شستشوی مغزی کودکان کره شمالی برای خدمت سربازی در ارتش بزرگ کیم جونگ اون - روزیاتو

۲ سال پیش
شستشوی مغزی کودکان کره شمالی برای خدمت سربازی در ارتش بزرگ کیم جونگ اون - روزیاتو

ارتش کره شمالی چهارمین ارتش بزرگ جهان است که بیش از 1.2 میلیون سرباز فعال در حال خدمت دارد و برای اکثر شهروندان این کشور خدمت سربازی اجباری است.

منبع: روزیاتو