فیلم | توضیحات سخنگوی دولت درباره کشاورزی با آب های آلوده در جنوب تهران

۲ سال پیش
فیلم | توضیحات سخنگوی دولت درباره کشاورزی با آب های آلوده در جنوب تهران

علی ربیعی سنخگوی دولت درباره کشاورزی با آب‌های آلوده در جنوب تهران توضیحاتی داد.

منبع: خبرآنلاین