خبر خوش سخنگوی دولت برای بازنشستگان/ نسبت دادن برکناری رئیس صندوق بازنشستگی به رئیس جمهور بی انصافی است

۲ سال پیش
خبر خوش سخنگوی دولت برای بازنشستگان/ نسبت دادن برکناری رئیس صندوق بازنشستگی به رئیس جمهور بی انصافی است

سخنگوی دولت گفت: دولت موافق تشکیل وزارت میراث فرهنگی نبوده و نظرش را به مجلس گفته و قطعا بار مالی برای دولت خواهد داشت، اما اگر به تصویب نهایی برسد دولت آن را انجام می دهد.

منبع: خبرآنلاین