به‌اندازه درآمدهای نفتی «فرار و معافیت مالیاتی» وجود دارد

۲ سال پیش
به‌اندازه درآمدهای نفتی «فرار و معافیت مالیاتی» وجود دارد

افزایش درآمدهای مالیاتی و جبران کسری بودجه ناشی از کاهش صادرات نفت از این راه اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته و سازمان امور مالیاتی مسئول مستقیم اجرای این سیاست به حساب می‌آید.

منبع: اقتصاد آنلاین