الزام تفکیک زباله در ادارات دولتی استان تهران

۲ سال پیش
الزام تفکیک زباله در ادارات دولتی استان تهران

معاون خدمات شهری شهرداری تهران از ابلاغ استاندار تهران برای الزام تفکیک زباله در ساختمان‌های دولتی این استان خبر داد.

منبع: ایسنا