چالش‌های صندلی وزارت میراث/ دولت ایران دارای ۱۹ وزارتخانه شد

۲ سال پیش
چالش‌های صندلی وزارت میراث/ دولت ایران دارای ۱۹ وزارتخانه شد

آخرین رئیس سازمان میراث فرهنگی این روزها در حال سفر به استان‌های مختلف کشور است؛ شاید مونسان تا سه ماه دیگر عنوان سرپرست وزارت نوزدهم دولت دوازدهم را به دست آورد.

منبع: مهر