پیوند خوردن شورای وحدت به باندهای قدرت و ثروت /شاجا ادامه جمنا

۲ سال پیش
پیوند خوردن شورای وحدت به باندهای قدرت و ثروت /شاجا ادامه جمنا

حسن بیادی، عضو جبهه پیشرفت و عدالت می‌گوید: شورای وحدت ادامه گروه ناموفق جمنا است و سیاست‌های آنان ادامه همان سیاست‌های شکست خورده گذشته است، در صورتی که اگر خوب فکر کنند، متوجه می‌شوند که این محوریت‌…

منبع: خبرآنلاین