باهنر: میزان توهم توطئه در کشور زیاد است/ گاندو بخشی از نظام را زیر سوال برد

۲ سال پیش
باهنر: میزان توهم توطئه در کشور زیاد است/ گاندو بخشی از نظام را زیر سوال برد

روزنامه ایران در گفت وگو با محمدرضا باهنر پرسشهایی در باره موضوعات مختلف سیاسی مطرح کرده است.

منبع: خبرآنلاین