خبرگزاری فارس - سالک: خوشحالی از تعطیلی یک روزنامه نشانه بی‌ظرفیتی برخی دولتمردان است

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - سالک: خوشحالی از تعطیلی یک روزنامه نشانه بی‌ظرفیتی برخی دولتمردان است

عضو کمیسیون فرهنگی گفت: اینکه عده‌ای از دولتمردان از تعطیلی یک روزنامه منتقد ابراز خوشحالی کنند، نشان‌دهنده ضعف تشکیلات آنان و بی‌ظرفیتی افراد است.

منبع: فارس نیوز