خبرگزاری فارس - قانون ناکارآمد حمایت از گزارشگران فساد در ایران

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - قانون ناکارآمد حمایت از گزارشگران فساد در ایران

ضرورت دارد برای مشارکت مستقیم و یا غیر مستقیم مردم در امر مبارزه با فساد وجرایم اقتصادی و غیر اقتصادی، موانع حقوقی و قضایی برطرف شده و آزادی عمل بیشتری در اختیار مردم قرار داد و همچنین با تصویب قوانین…

منبع: فارس نیوز