خبرگزاری فارس - رکود دولت رکود می‌آورد

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - رکود دولت رکود می‌آورد

برجام حتی اگر سفره مردم را رنگین و معیشت آنها را فراخ کرده بود -که برعکس این عمل کرده- اکنون وجود خارجی ندارد. اما برخی دولتمردان همچنان اصرار دارند ماهیت برجام را وارونه روایت کنند و بر فراز یک…

منبع: فارس نیوز