خبرگزاری فارس - گرایشات سیاسی مجوزی برای حرمت‌شکنی افراد نیست

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - گرایشات سیاسی مجوزی برای حرمت‌شکنی افراد نیست

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان گفت: خبرگزاری فارس با توجه به پایگاه مردمی که دارد الگویی برای تمام رسانه‌ها شود.

منبع: فارس نیوز