بسیج دانشجویی شریف خواستار شکست سکوت مسئولان نسبت به اوضاع کشمیر شد- اخبار سیاسی - اخبار تسنیم - Tasnim

۲ سال پیش
بسیج دانشجویی شریف خواستار شکست سکوت مسئولان نسبت به اوضاع کشمیر شد- اخبار سیاسی - اخبار تسنیم - Tasnim

بسیج دانشجویی شریف خواستار شکست سکوت مسئولان نسبت به اوضاع مسلمانان کشمیر شد

منبع: تسنیم