ماینرهای ایران آماده مهاجرت به کشورهای همسایه هستند!

۲ سال پیش
ماینرهای ایران آماده مهاجرت به کشورهای همسایه هستند!

اوضاع فعلی استخراج رمزارز در کشور در ابهام بزرگی به سر می‌برد؛ همین وضعیت مبهم و البته بیم تصمیماتی که دولت در آینده خواهد گرفت ماینرهای کشور را وادار به مهاجرت از کش

منبع: شهر سخت افزار