انتقاد استاندار تهران از عدم واگذاری ۱۱ ساختمان بهاران به بهزیستی

۲ سال پیش
انتقاد استاندار تهران از عدم واگذاری ۱۱ ساختمان بهاران به بهزیستی

استاندار تهران از عدم واگذاری ۱۱ ساختمان بهاران به بهزیستی توسط شهرداری تهران انتقاد کرد.

منبع: ایسنا