گزارش تسنیم از خودروهای جدید نیروهای مسلح/ حفاظت بیشتر از جان مرزبانان با امرپ‌های جدید ایرانی- اخبار سیاسی - اخبار تسنیم - Tasnim

۲ سال پیش
گزارش تسنیم از خودروهای جدید نیروهای مسلح/ حفاظت بیشتر از جان مرزبانان با امرپ‌های جدید ایرانی- اخبار سیاسی - اخبار تسنیم - Tasnim

خودروی زرهی رعد دومین خودروی ضدمین و ضدکمین ایران است که بر اساس نیاز نیروهای مسلح و برای افزایش ضریب حفاظت از جان مرزبانان طراحی و تولید شده‌ است.

منبع: تسنیم