خبرگزاری فارس - ایجاد تشکل جدید از سوی دولت مغایر قانون است

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - ایجاد تشکل جدید از سوی دولت مغایر قانون است

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: قانون همچنین اتاق را مکلف کرده تا اگر لازم است تشکل جدیدی ایجاد کند، اما تشکیل تشکل از سوی دولت و یا وزارتخانه مغایر با قانون است.

منبع: فارس نیوز