خبرگزاری فارس - فشارهای آمریکا بدعت بزرگی در عرصه حقوق بین‌الملل است

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - فشارهای آمریکا بدعت بزرگی در عرصه حقوق بین‌الملل است

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: تحریم‌ و فشارهای آمریکا بدعت بزرگی درعرصه روابط و حقوق بین‌الملل است و ایستادگی در برابر این ظلم جز به مدد وحدت میان آحاد مردم، دولت و نظام ممکن نخواهد بود.

منبع: فارس نیوز