خبرگزاری فارس - نهاد دولت بیش از این که بازیگر واقعی اقتصاد را به کار گیرد، دستور مدیر بالادستی را اجرا می کند

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - نهاد دولت بیش از این که بازیگر واقعی اقتصاد را به کار گیرد، دستور مدیر بالادستی را اجرا می کند

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: نهاد دولت همیشه ترجیح داده که بیش از آنکه بازیگر واقعی اقتصاد کشور را به کار گیرد، متکی به اظهارنظرها و گفته‌های مدیران بالادستی و اداری باشد.

منبع: فارس نیوز