آثار مخرب تحریم ها بر سلامت مردم ایران/ اختلال در تامین دارو

۲ سال پیش
آثار مخرب تحریم ها بر سلامت مردم ایران/ اختلال در تامین دارو

وزیر بهداشت با اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا، از دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، خواست تا اجازه ندهند، این گونه تصمیمات غیر منطقی بر سلامت مردم تاثیر مخرب بگذارد.

منبع: مهر