نباید رفع عوامل وقوع سیل امسال مورد غفلت قرار گیرد

۲ سال پیش
نباید رفع عوامل وقوع سیل امسال مورد غفلت قرار گیرد

معاون اول رئیس جمهور گفت: نکته مهمی که نباید از آن غافل شد شناسایی عوامل اصلی بروز سیل است و باید پیش از آنکه حادثه دوباره ای رخ دهد نسبت به رفع آنها اقدامات مناسب انجام گیرد.

منبع: مهر