تمام ظرفیت ها برای تبلیغ دین استفاده می شود

۲ سال پیش
تمام ظرفیت ها برای تبلیغ دین استفاده می شود

یاسوج- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: از تمام ظرفیت ها برای تبلیغ دین استفاده خواهد شد.

منبع: مهر