خبرگزاری فارس - برداشت از صندوق توسعه ملی نسبتی با اصلاح ساختار بودجه ندارد+ویدئو

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - برداشت از صندوق توسعه ملی نسبتی با اصلاح ساختار بودجه ندارد+ویدئو

برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران هزینه‌های جاری دولت، نه تنها با ماهیت این صندوق سازگاری ندارد، بلکه اساسا به دلیل افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، با آنچه از اصلاح ساختاری بودجه مدنظر است…

منبع: فارس نیوز