خبرگزاری فارس - ساماندهی امور جوانان در راس برنامه‌های دولت قرار دارد

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - ساماندهی امور جوانان در راس برنامه‌های دولت قرار دارد

معاون امور حقوقی مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان گفت: ورزش یکی از سازوکارهایی است برای انعکاس قابلیت‌ها و استعدادهای جوانان که ساماندهی امور جوانان در صدر مأموریت دولت قرار دارد.

منبع: فارس نیوز