چند نفر از اعضای مجلس خبرگان موافق رفراندوم بودند؟/اظهارات جالب مکارم شیرازی و ربانی املشی درباره همه پرسی

۲ سال پیش
چند نفر از اعضای مجلس خبرگان موافق رفراندوم بودند؟/اظهارات جالب مکارم شیرازی و ربانی املشی درباره همه پرسی

جماران نوشت:در کلیات پیش‌نویس قانون اساسی که متن آن در مرداد ماه سال ۵۸ تهیه و نهایی شده، به دو اصل فعلی ۶ و ۵۹ در قالب اصول ۶ و ۱۷ پرداخته شده است.

منبع: خبرآنلاین