سفیر آمریکا در هلند گزینه احتمالا مدیر اطلاعات ملی دولت ترامپ شود

۲ سال پیش
سفیر آمریکا در هلند گزینه احتمالا مدیر اطلاعات ملی دولت ترامپ شود

سفیر آمریکا در هلند محتمل‌ترین گزینه برای تصدی مدیریت اطلاعات ملی آمریکا است.

منبع: ایسنا