پیشنهاد اختصاص زمین به تعاونی‌های کارگری برای مسکن

۲ سال پیش
پیشنهاد اختصاص زمین به تعاونی‌های کارگری برای مسکن

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه اختصاص زمین به تعاونی های کارگری به قیمت منطقه ای یکی از پیشنهادات برای تأمین مسکن کارگران بود گفت: نمایندگان کارگران از روشهایی که برای تأمین مسکن در وزارت کار در حال بررسی است، بی خبرند.

منبع: اقتصاد آنلاین